top of page

Waarom is creativiteit belangrijk voor organisaties?

Updated: Mar 30

De Creativity Club activeert creativiteit en stimuleert innovatiekracht op de werkvloer.


Creativiteit is en wordt een steeds belangrijkere vaardigheid voor organisaties omdat het zorgt voor wendbaarheid, innovatiekracht en groei. Denk jij nog dat creativiteit iets is wat alleen kunstenaars en muzikanten toebehoort? Think again. Wat is het meest waardevolle onontdekte potentieel in organisaties? Het creatief vermogen van medewerkers. Wat maakt jouw organisatie wendbaar en toekomstbestendig in een continue veranderende markt met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit (VUCA-world)? Juist, creativiteit! En wat is volgens het World Economic Forum in 2022 wereldwijd de top 3 belangrijkste competentie voor organisaties om te ontwikkelen? Je raadt het al. Aan de slag dus!VUCA what?

Creativiteit wordt een steeds belangrijkere competentie voor organisaties om succesvol te zijn en te blijven. We leven in een VUCA World, wat staat voor volatility (beweeglijkheid), uncertainty, complexity en ambiguity (vaag/dubbelzinnig). Dat betekent dat organisaties zich staande moeten houden in een continue veranderende markt met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Om toekomstbestendig te zijn moeten organisaties daarom meer wendbaar zijn en continue kunnen innoveren. Dat vereist creativiteit van medewerkers.


Innovatie start met creativiteit.

Creativity Club - Waarom is creativiteit belangrijk voor organisaties

The Future of Jobs

Dit wordt ook onderstreept in het rapport The Future of Jobs 2018 van het World Economic Forum. Daarin wordt gesteld dat creativiteit & originaliteit in 2022 wereldwijd de top 3 belangrijkste competentie is voor medewerkers in organisaties, samen met analytisch & kritisch denken en probleemoplossend vermogen & innovatiekracht. Deze vaardigheden zijn de motor voor innovatie en economische groei. Om concurrentie en de golf aan disruptieve innovatieve agile start-ups voor te blijven is het van belang om een organisatiecultuur te creëren waarin niet incidenteel, maar continue geïnnoveerd wordt.


Winnaars zijn de organisaties waar niet incidenteel, maar continue geïnnoveerd wordt.

 

4 x Creativiteit in jouw organisatie verbeteren

Als jouw doel is om een creatieve en innovatieve organisatiecultuur te creëren waarbinnen continue geïnnoveerd wordt, zijn er vier factoren van belang:


#1. Bewustzijn - activeren van creativiteit Het is belangrijk dat medewerkers zich ervan bewust worden dat creativiteit geen talent is, maar een vaardigheid die men kan trainen. Iedereen kan getransformeerd worden in een geniale ideeënmachine, zolang medewerkers maar gestimuleerd worden om hun eigen creativiteit te activeren.


#2. Kennis - van creativiteit naar idee Er zijn wel 100 verschillende creatieve denktechnieken die toegepast kunnen worden, als individu en als team, om tot goede ideeën te komen. Het leren toepassen van een aantal van deze technieken zorgt ervoor dat medewerkers sneller en kwalitatief betere ideeën en oplossingen bedenken.


#3. Methode - van idee naar innovatie Een goed idee wat niet wordt uitgevoerd, is weinig waard. Om daadwerkelijk te innoveren, moeten de handen uit de mouw gestoken worden. En wel door het toepassen van een methode die er stapsgewijs voor zorgt dat goede ideeën ook worden uitgevoerd. Denk aan methoden als Agile, Scrum, Design sprints, Lean, etc.


#4. Omgeving - innovatie als constante Wie creativiteit en innovatiekracht wil activeren, moet het ook faciliteren. In hoeverre is creativiteit en innovatie onderdeel van de organisatiecultuur? Mogen medewerkers meedenken, experimenteren en fouten maken? Hoe anticiperen leidinggevenden op deze onderwerpen? En roept de werkomgeving wel creativiteit op? Allemaal omgevingsfactoren die van belang zijn voor de verbetering van de innovatiekracht.


Wil je meer weten over deze vier factoren? Bekijk dan het Creativity Framework.


Creativity Club - Waarom is creativiteit belangrijk voor organisaties

De voordelen van creativiteit op de werkvloer

Het is duidelijk dat creativiteit een belangrijk ingrediënt is voor innovatie, groei en transformatie. En dat het cruciaal voor de toekomstbestendigheid en het succes van organisaties. Maar daarnaast kan het ook mooi aansluiten op andere organisatiedoelstellingen en directiethema’s.


Het stimuleren van creativiteit brengt ook de volgende voordelen:


  • Agile mindset: Creativiteit maakt medewerkers wendbaarder, omdat ze meer gaan openstaan voor nieuwe ideeën en voor verandering.

  • Werkgeluk: Het inzetten van creativiteit is leuk. Medewerkers worden er vrolijk van en ontspannen meer. Dit draagt bij aan de verbetering van werkgeluk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

  • Samenwerking: Het zorgt voor teamspirit en positiviteit. Zodra medewerkers ontdekken dat ze samen in staat zijn om briljanten ideeën te bedenken en kansen te creëren, ontstaat er een betere samenwerking en meer enthousiasme.

  • Productiviteit: Door bij alle medewerkers creativiteit te stimuleren, kun je meer halen uit eigen mensen, wat de productiviteit verbetert.

  • Medewerkertevredenheid: Als medewerkers voelen dat ze de ruimte krijgen in de organisatie om het verschil te maken met hun ideeën, draagt dat bij aan medewerker tevredenheid- en behoud. (achterdeur dichthouden)

  • Inzetbaarbeid. De inzet van creativiteit bevordert een waardevolle inzet medewerkers bij toename kunstmatige intelligentie, automatisering en robotisering.➡️ Want more? Lees ook het artikel:

Waarom is creativiteit belangrijk voor professionals?✦ Creativity Club

Creativiteit is de sleutel tot het succes voor elke organisatie. Het is de drijvende kracht achter innovatie en nieuwe ideeën. De Creativity Club biedt trainingen, workshops en advies voor teams en organisaties. Onze programma's zijn ontworpen om bedrijven te helpen innovatie te stimuleren en doelen te bereiken op basis van collectieve creatieve kracht van medewerkers!
1,124 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page