top of page

Wat moet ik weten over creativiteit?

Waar denk jij aan als het om creativiteit gaat? Grote kans dat je automatisch denkt aan iets als kunst, knutselen of je artistieke buurvrouw die graag schildert. Of misschien denk je aan je collega’s van de afdelingen marketing en vormgeving. Logisch, want creativiteit wordt vaak geassocieerd met kunstzinnigheid. Toch is het veel meer dan dat. Volgens de Dikke van Dalen betekent Creativiteit: scheppend vermogen. Oftewel het vermogen om iets nieuws te maken of te bedenken. En dat kan niet alleen een kunstenaar of de afdeling marketing….dat kan iedereen!

Creativiteit is het vermogen om originele, zinvolle en waardevolle ideeën te bedenken. Je hebt het in je dagelijks werk nodig voor het oplossen van problemen, het verbeteren van producten en diensten en het realiseren van innovaties.

creativity club - creativiteit op de werkvloer

Talent of vaardigheid?

Veel mensen denken dat creativiteit een talent is waar je wel of niet over beschikt. Mensen plaatsen zichzelf daarmee in het hokje: wel creatief of niet creatief. Maar in werkelijkheid is creativiteit geen talent, maar een vaardigheid waar ieder mens mee geboren wordt. De mate waarin je als volwassenen creatief bent, is afhankelijk van hoe de vaardigheid tijdens je leven is ontwikkeld. Vanaf het moment van geboorte, wordt creativiteit namelijk onbedoeld afgeleerd door onze omgeving. Waar een vijfjarig kind nog 98% creativiteit bezit, is dat bij tienjarigen 30%, bij vijftienjarigen 12% en bij volwassen slechts 2%. (Onderzoek prof. George Land 1968)Wat blokkeert creativiteit?

Herinner jij je nog dat je als kind onbegrensde fantasie en verbeeldingskracht bezat? Kreeg je nieuwe schoenen, dan dacht je dat je harder kon lopen. De achtertuin was het toneel voor grootse avonturen en in gedachte was alles mogelijk.


Later leer je dat ‘normaal doen’ de vereiste standaard is. De maatschappij legt ons op vooral ‘normaal te doen’ en niet teveel ‘anders te doen/te zijn dan anderen’. En dat terwijl creatief denken alleen kan als je jezelf toelaat buiten de geijkte hokjes van 'het normale' te denken.


Onze prestatiecultuur leert ons dat hard werken en presteren, vaak onder tijdsdruk, belangrijk is. Met stress tot gevolg. Een echte creativiteitskiller. En we leren dat fouten maken vooral niet de bedoeling is. Wat perfectionisme en faalangst veroorzaakt. Terwijl creativiteit en innovatie juist ontstaan door te experimenteren en te leren van gemaakte fouten.


creativity club - creativity ontwikkelen

Maar er is hoop.

Want creativiteit is te trainen, net zoals een spier. Door de vaardigheid structureel en over een langere periode te stimuleren, wordt het vermogen van mensen verbeterd om oplossingen te bedenken en tot nieuwe ideeën te komen. En dat is belangrijk voor zowel medewerkers als organisaties. Want we leven in een snel veranderende wereld die veel van de creatieve vaardigheid van medewerkers en de innovatiekracht van organisaties vereist. Lees meer over het belang van creativiteit.


De Creativity Club

De programma’s van de Creativity Club helpen medewerkers hun creatief potentieel te (her)ontdekken, ontwikkelen en gericht in te zetten. En leren organisaties creativiteit en innovatiekracht te faciliteren zodat innovatie een constante wordt binnen de organisatiecultuur.


758 views0 comments

Commentaires


bottom of page