top of page

6 misvattingen over innovatie

Innovatie. Iedereen heeft het erover. Het is een populair en vooral ook interessant onderwerp. Vooral binnen managementteams van organisaties. Er worden eindeloos veel heidagen en directievergaderingen aan besteed, vaak zonder concreet resultaat.


In the end lukt het maar weinig organisaties echt succesvol te innoveren. En dat heeft twee oorzaken: 1. Er zijn diverse misvattingen over innovatie. 2. Er wordt vaak te moeilijk gedacht over innovatie. Tijd dus voor helderheid...


Wat is innovatie?

Het woord innovatie is afgeleid van het Latijnse 'innovare', wat ‘vernieuwing’ betekent. Het kan betrekking hebben op alles om ons heen. Van een product of een dienst tot een proces, nieuwe technologie of een strategie. Er zijn veel verschillende definities van innovatie. Vaak wordt het gezien als een proces waarin ideeën worden omgezet in acties die leiden tot vernieuwing. Daarom zeggen wij: innovatie is de kunst en wetenschap om nieuwe en zinvolle ideeën tot uitvoering te brengen. Waarbij zinvol een belangrijke toevoeging is want vernieuwing waar niemand iets aan heeft, is geen innovatie.


Innovatie is de kunst en wetenschap om nieuwe en zinvolle ideeën tot uitvoering te brengen.


Zes misvattingen op een rij


1. Innovatie moet disruptief en marktveranderend zijn Niets is minder waar. Innovatie hoeft zeker niet altijd groots en meeslepend (radicale innovatie) te zijn. Het zit ‘m ook in het realiseren van kleine verbeteringen (incrementele innovatie) Incrementele innovaties zijn vernieuwingen die niet erg ingrijpend zijn, maar wel zorgen voor verandering. Ze veranderen misschien niet de markt, maar verbeteren wel de service aan je klanten of maken het werk van medewerkers makkelijker.


misvattingen over innovatie - creativity club

2. Innovatie is gebaseerd op een heel nieuw idee Ook dit is niet waar. Innovatie ontstaat zelden uit een heel nieuw idee. Vaak is het een oud idee in een nieuw jasje. Of een mix van bestaande ideeën die voor het eerst gecombineerd worden. Het gaat om verbindingen leggen tussen zaken die daarvoor nog niet met elkaar verbonden waren.

3. Innovatie is hetzelfde als creativiteit Zonder een goed idee, geen innovatie. Creativiteit is een belangrijk ingrediënt, maar het is zeker niet hetzelfde. Een creatief idee is geen innovatie zolang het niet gerealiseerd is. Pas wanneer het geconverteerd wordt in een daadwerkelijke vernieuwing of verbetering, spreken we van een innovatie."Ideas are useless unless used" T. Levitt

4. Radicale innovatie is vooral weggelegd voor start-ups Radicale innovatie wordt vaak geassocieerd met start-ups, omdat ze barsten van de hippe, creatieve techies met een frisse blik op de wereld. Gechargeerd: ‘Zij zijn het kleine flexibele speedbootje en wij de vastgeroeste olietanker., maar in de kern gaat innovatie om het loslaten van vaste denkpatronen en het leggen van nieuwe verbindingen. En dat kan iedereen en iedere organisatie, zolang het maar geactiveerd en gestimuleerd wordt.


Oud economie versus nieuwe economie - creativity club

5. Directie is verantwoordelijk voor het bedenken van innovaties Geef toe, directie en MT vinden vaak dat ideeën, strategieën en baanbrekende innovaties uit hun hoge hoed moeten komen. Jaarlijks worden daar heel wat heidagen en directie- overleggen aan besteed, al dan niet met externe adviseurs erbij (maar daarover straks meer.) Doodzonde, want deze top-down strategie heeft inmiddels wel bewezen weinig effectief te zijn. Draai het eens om en zet de kennis, ervaring en creativiteit van medewerkers (en klanten) in om tot goede ideeën, strategieën en baanbrekende innovatie te komen. Deze bottom-up strategie heeft ook als voordeel dat er meer draagvlak is. Wat de kans op succes direct vergroot.


6. We hebben externen nodig om innovatiekansen te spotten Bedrijfsblindheid wordt regelmatig door directie aangedragen als reden om een extern adviesbureau in te schakelen voor innovatieve ideeën. Op zich niets mis mee om externen mee te laten denken en je te laten inspireren, maar onderschat je daarmee niet het creatief potentieel van je medewerkers? Uiteindelijk zijn zij degene (samen met de klant) die de markt, je producten/diensten en de klantbehoefte het beste kennen. Waarom maak je van hen geen innovatiespotters! Door creativiteit en innovatiekracht te stimuleren en faciliteren op de werkvloer ontstaan vanzelf de beste ideeën.


Succesvol innoveren

Om te overleven in deze snel veranderende wereld moeten organisaties niet incidenteel maar continu innoveren. Dan is het slim om bovenstaande 6 misvattingen over innovatie los te laten en te investeren in de creativiteit en innovatiekracht van medewerkers en klanten. Denk niet te ingewikkeld en zoek innovatie ook in kleine verbeteringen. Want iedere dag een kleine verbetering kan ook leiden tot grootse verandering.

Hebben jullie al een creatieve innovatiecultuur waar het bruist van de ideeën?

De volgende keer geven we meer tips voor succesvolle innovatie. Want er is nog veel meer wat je kan doen om te veranderen in een continu innoverende organisatie.De Creativity Club

De Creativity Club is meester in het aanboren van creativiteit en innovatiekracht op de werkvloer. Onze programma’s helpen medewerkers hun creatief potentieel en oplossend vermogen te activeren en ontwikkelen. Daarnaast leren we organisaties deze waardevolle vaardigheden te faciliteren en cultiveren. Het resultaat? Een innovatieve, toekomstbestendige organisatie vol trotse medewerkers.


470 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page