top of page

Leidinggeven aan innovatie: wat leiders niet moeten doen – als ze willen innoveren

Updated: Jan 7

Leidinggeven aan innovatie is uitdagend. Je kan het nog zo goed willen doen, onbedoeld ga je fouten maken. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk dat je deze herkent én erkent! Om jouw weg naar succes zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we daarom de meest voorkomende leiderschapsfouten voor innovatie op een rij gezet.


Veel van onderstaande punten hebben een hoog 'ja-duh-gehalte', maar in de praktijk zie je ze toch veel voorbij komen. Aan jou om te voorkomen dat deze fouten gemaakt worden en daarmee innovatie wordt verhinderd in plaats van gestimuleerd.


Het doel van dit artikel is om je te voorzien van inzichten en je bewust te maken van factoren die innovatie verhinderen.

Leidinggeven aan innovatie


Leidinggeven aan innovatie: de meest voorkomende fouten op een rij


1. Geef niet aan dat innovatie een prioriteit is, tenzij je een plan, middelen, structuren en doelstellingen hebt om innovatie voor langere tijd te ondersteunen.


2. Moedig medewerkers niet aan om ideeën aan te dragen, tenzij je van plan bent ernaar te handelen. Brainstorms, heidagen en andere activiteiten genereren prachtige ideeën. Maar als er vervolgens geen tijd, geld en prioriteit gegeven wordt aan het implementeren van de ideeën, heeft dit een averechts effect.


3. Het aanstellen van een innovatiemanager of het verdriedubbelen van het R&D budget is niet direct het antwoord op innovatie. Er is zoveel meer wat je moet doen om vernieuwing te realiseren. Zoals het bepalen van een visie en strategie, het vaststellen van criteria en KPI’s en het inrichten van bijbehorende processen.


4. Een goede innovatiestrategie is niet alleen gericht op korte termijn doelen, maar bestaat ook uit een plan voor middellange en lange termijn (innovation horizons) en een mix van incrementele en radicale veranderingen.


5. Zet geen innovatie-incubator op zonder ondersteuning en inzet van andere afdelingshoofden. Je hebt commitment nodig om succesvol te kunnen innoveren. Anders beland je in getouwtrek tussen het voor- en tegenkamp. Je schip zal snel stranden.6. Stop niet met het uitleggen van de visie op innovatie en verandering en waarom het zo belangrijk is. Een of twee keer is niet genoeg. Je moet de bestemming blijven verkopen en medewerkers vertellen hoe hun bijdrage essentieel is om daar te komen.


7. Ga er niet vanuit dat iedereen begrijpt wat de organisatie (of jij) onder innovatie verstaat. Zonder bijbehorende uitleg is ‘innovatie’ een holle term. Zorg daarom voor een aantrekkelijke visie en strategie die voor alle medewerkers te begrijpen is en makkelijk te vertalen is naar activiteiten. Een gemeenschappelijk doel verbindt.


8. Houd geen toespraken over innovatie in de verwachting dat medewerkers er direct naar gaan handelen. Ze luisteren wel, maar om ze in beweging te krijgen, zul je zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dus draai ook eens mee in een aantal innovatieprojecten om het zelf te ervaren.


9. Moedig experimenteren niet aan om vervolgens het falen te bekritiseren. Risicomijdend gedrag en innoveren gaan niet goed samen.Meer over leidinggeven aan innovatie? Lees ook het artikel: 6 misvattingen over innovatie10. Verzand niet in overlegstructuren. Als alles met iedereen overlegd moet worden, durft niemand een beslissing te nemen. Zo lukt het je nooit om te vernieuwen. Formuleer een transparante overlegstructuur die leidt tot snelle besluitvorming.


11. Maak van je eigen innovatieplannen en -ideeën geen prestigeprojecten. Ook jouw projecten moeten dezelfde tests doorstaan als elk ander programma om medewerkers gemotiveerd te houden.


12. Zeg niet tegen teamleiders en andere afdelingshoofden dat ze moeten innoveren, maar dat de huidige werkzaamheden er niet onder mogen lijden. Innoveren is een kwestie van prioriteren en dat betekent ook dat er concessies gedaan moeten worden.


13. Mis de kans niet om succes te vieren en de medewerkers met de beste ideeën en projecten in het zonnetje te zetten. Oh ja, en vier af en toe ook een mislukt innovatieproject. Dat laat zien dat falen mag. Het geeft vertrouwen en moedigt aan!


Smaak te pakken? Bekijk ons aanbod van creativiteit- en innovatieprogramma's.

Gaat het je lukken om alle bovenstaande punten te voorkomen op je pad naar innovatie? Waarschijnlijk niet. En dat is ook niet erg. Perfectie bestaat niet. Fouten maken mag. Het doel van dit artikel is juist om je te voorzien van inzichten en je bewust te maken van factoren die innovatie verhinderen. Misschien herken je er een aantal en helpt het opheffen van die blokkade je om sneller en succesvoller te innoveren.Tips over hoe je creativiteit en innovatie juist kan stimuleren op de werkvloer? Lees: Zo stimuleer je creativiteit op de werkvloer.


 

Meer creativiteit en innovatiekracht? Creativity Club helpt!

De Creativity Club is meester in het aanboren van creativiteit en innovatiekracht op de werkvloer. Onze programma’s helpen medewerkers hun creatief potentieel en oplossend vermogen te activeren en ontwikkelen. Daarnaast leren we organisaties deze waardevolle vaardigheden in te zetten voor innovatie. Bottum up innovatie, heet dat. Het resultaat? Een innovatieve, toekomstbestendige organisatie vol trotse medewerkers. Bekijk ons aanbod.Inspiratiebronnen

Boek | The Corporate Startup | Tenayi Viki, Dan Toma, Esther Gons

Boek | Creative confidence | Tom Kelly & David Kelly

Artikel | 15 Things a leader should not do | Paul Sloane | Innovation Management

Artikel | Leading your team into the unknown | Nathan Furr and Jeffrey H. Dyer| HBR

Fotobron | rawpixel.com
108 views0 comments

Comments


bottom of page