top of page

Gekke mieren (andersdenkers zijn nodig om te innoveren)

Updated: Mar 7

Column Laura Kerckhoffs | OnderNamen Magazine | Thema: Lef!


Je kent het wel, een spoor van mieren in je achtertuin die elkaar volgen over hetzelfde pad. Wist je dat wanneer je met je vinger een streep trekt door hun spoor er een ravijn ontstaat waar de mieren niet overheen durven? Er ontstaat dan een opstopping en de meeste mieren raken volledig de weg kwijt. Waar ze op wachten is een gekke mier. Zijn soort is de enige die dit probleem kan oplossen.


De vergelijkingen tussen mens en mier

Dit feit leerde ik onlangs in een Youtube-video van Boswachter Arjan met de gelijknamige titel “Gekke Mieren”. Wat blijkt: mens en mier hebben veel overeenkomsten. Zeker wanneer het over leiders, volgers en andersdenkenden gaat. Want, zo vertelt hij, waar mieren vooral volgers zijn, bestaat één procent van de kolonie uit “gekke mieren”. Die lopen niet in colonne, maar volgen hun eigen pad. Zij springen over ravijnen heen of gaan op zoek naar nieuwe routes en andere suikerpotten. Deze mieren zijn van levensbelang voor de rest omdat ze looproutes kunnen herstellen en verleggen.


Mens en mier hebben veel overeenkomsten wanneer het over leiders, volgers en andersdenkenden gaat.


Terug naar de vergelijking. Wat als jij met je organisatie wilt innoveren en nieuwe wegen wilt bewandelen? Dan heb je gekke mieren nodig. In een bedrijf vol met ja-knikkers gaat nooit iets veranderen. Je hebt ook andersdenkenden nodig die kansen zien op plekken waar anderen niet zoeken. En die niet de regels volgen, maar alle mogelijkheden openhouden. Dit soort medewerkers zijn creatief en kunnen outside-the-box denken om nieuwe markten te ontdekken en producten of diensten te innoveren.


In een bedrijf vol met ja-knikkers gaat nooit iets veranderen. Wat je nodig hebt zijn gekke mieren.

Hoe verhoudt dit verhaal zich tot het thema lef?

Simpel! Organisaties hebben lef nodig om ruimte te durven geven aan deze andersdenkenden en grensverleggers. Bestempel ze niet als irritant, omdat ze zich anders gedragen dan de rest. Vraag niet van ze om zich te conformeren, maar zet ze strategisch in. Zij hebben het lef om te schoppen tegen de status quo. Geef ze dan ook de vrijheid om buiten de kaders te gaan en nieuwe wegen te ontdekken. Én zet ze bij meetings in als wildcard wanneer je echt vernieuwende ideeën nodig hebt.


Andersdenker: de moraal van dit verhaal?

Ik quote Boswachter Arjan: ‘Een klein beetje anarchie en dwarsheid is nodig voor een organisatie om gezond te blijven.’ Het zorgt voor creativiteit en vernieuwing. Koester daarom (het lef van) de andersdenkenden.


173 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page