CC_Beeldmerk_Wit.png

Check out De Plaatpraters

Partner op het gebied van vraagstuk visualisatie

Wat ze doen

De kracht van Feike en Anne zit in het in kaart brengen van een verhaal of vraagstuk. Tijdens hun workshops brengen ze het gesprek rondom een vraagstuk op gang en vatten ze wat er besproken wordt samen in afbeeldingen. Het resultaat: een krachtige praatplaat, die intern en/of extern zorgt voor helderheid, overzicht en inzicht. 

www.plaatpraters.nl

"De vragen die nooit gesteld worden, de antwoorden gevisualiseerd."
                                                                                                     Anne & Feike